English
Huidige taal: Nederlands

Nieuws / Taskforce dressuur gaat experimenteren met jureren

Taskforce dressuur gaat experimenteren met jureren


10-06-2009 10:06

De Taskforce Dressuur van de FEI heeft besloten dat er van 7 tot en met 9 september in Aken proeven met verschillende jureersystemen zullen worden gedaan. Alle verschillende jureersystemen die de Taskforce voor toekomstig gebruik tegen het licht wil houden zullen aan bod komen.

Er zal worden gekeken naar het aantal juryleden, de posities van de juryleden en het jureersysteem zelf. De Taskforce wil op grond van deze uitprobeersessies tot een aanbeveling komen voor de FEI in november een nieuw dressuurcomité zal benoemen.


(Bron: Horsetelex)


Copyright 2019 by Anky van Grunsven   -   Created by