Ernstige blessure Sjef Janssen

Gepubliceerd op 10 juni 2015
Afgelopen week heeft Sjef, door een zeer ongelukkige beweging, zijn hamstings afgescheurd. Gisteren werd dit definitief bevestigd door sportarts Peter Vergouwen van het ziekenhuis Gelderse Vallei. Een MRI gaf hiervoor de definitieve uitslag. Volgende week zal in het AMC Amsterdam worden bekeken of er wordt overgegaan tot een operatief ingrijpen of alleen revalideren, dit zal zeer geruime tijd in beslag nemen zonder volledig herstel. Op dit moment is Sjef zeer beperkt in zijn mobiliteit, hij beweegt zich voort met krukken en een scootmobiel.