Stichting Hulphond

Goede doelen
Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor de medische en therapeutische zorg. De stichting leert honden 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma's als ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsstoornissen. Het doel is om de zelfstandigheid van deze mensen te vergroten en deelname aan de samenleving te bevorderen. Anky is ambassadrice van Stichting Hulphond Nederland, omdat zij het belangrijk vindt dat ook zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Hulphond Nederland bevordert dit enorm.