ParaPaard

Goede doelen
ParaPaard is een activiteit van Fonds Gehandicaptensport. Waar Fonds Gehandicaptensport zich inzet om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te vergroten en te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport zet ParaPaard zich specifiek in voor de aangepaste paardensport. ParaPaard biedt steun (materieel en immaterieel) aan organisaties en verenigingen die zich (willen gaan) bezighouden met het aanbieden van aangepaste paarden-sportactiviteiten. Op deze wijze wil ParaPaard invulling geven aan haar ambitie om aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk(er) te maken en te houden. Voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuiglijke handicap. Jong en oud. Anky is ambassadeur van ParaPaard.